Spring två timmar i veckan och lev längre!


Ny studie: Löpning kan förlänga livet med tre år

Tycker du om att springa? Grattis! Löpning kan nämligen medföra att du lever längre. I alla fall om man får tro en ny studie som visar att löpare lever tre år längre än de som inte springer. Studien, som gjorts vid Iowa State University och som syftat till att studera sambandet mellan motion och dödlighet, visar att en person som löptränar minimerar risken att dö i förtid med 40 procent.

Den som regelbundet löptränar minskar risken för högt blodtryck och högt kroppsfett och därmed risken att dö i förtid. Forskarna har räknat ut att en person som löptränar två timmar i veckan springer allt som allt springer sex månader under 40 år – något som skulle kunna förlänga personens livslängd med 3,2 år enligt forskarnas beräkningar.

Att löpträna regelbundet kan, förutom att ge dig ett längre liv, även ge dig ett friskare liv och en starkare kropp på vägen. Har du börjat löpträna i och med att våren sakta men säkert gör entré? Får du problem? Du vet att du kan tåhjälp av oss på SalkHallen!