Stötvågsbehandling


Är du osäker på vad Stötvåg är?

Undrar du vad dess effekt är? Vad säger forskningen?  Stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter våra skador i muskelsenor och dess infästen mot skelettet. Behandlingen appliceras mot den lokala skadan. Till exempel vid hälsporre, hälseneinflammation, Schlatterknä, hopparknä, tennisarmbåge, benhinneinflammation, golfarmbåge, senskador i axeln (impingement), […]