RDI


D-vitamin

Fakta: D-vitamin …är ett fettlösligt vitamin som bildas i huden vid solbestrålning. 15-30 minuters sol dagligen täcker behovet under sommarhalvåret. D-vitamin finns även i fet fisk, fiskolja, ägg och lever. …är viktigt för ett flertal funktioner i kroppen, bland annat för cellernas tillväxt, nervsystemet och skelettbildningen. …kallas ofta solskensvitaminet och ibland även piggvitaminet. […]