Hur vet man om hälsenan gått av?


Jo man kan vara lite osäker om foten är kraftigt svullen och blånad, den blir stel och orörlig. Men när svullnaden lägger sig kan man göra ett ganska enkelt test som direkt visar på om senan är rupturerna eller hel. Testet heter Thompsons test: man får ingen medrörelse av foten vid kraftig kompression av vaden från sida till sida. Ska undersökas med patienten i bukläge!

Här en liten film på en av våra patienter som undersöks av Maria El Gahly.

img_0771

Vidare i undersökningen kan fynden vara:

  • En palpabel grop finns också under första dygnet, oftast 4-6 cm ovan calcaneus övre hörn.
  • Patienten har inte särskilt mycket smärta men har svårt att gå och klagar över dålig balans.
  • Patienten är kan ofta utföra plantarflektion obelastat dvs liggande på undersökningsbrist men saknar förmåga att gå upp på tå på skadesidan.

2255604_orig