Stress kan hanteras med fysisk träning


Ju mindre vi rör oss, desto mindre stress tål vi. Men omvänt gäller också att stressen kan hanteras med fysisk träning. Ofta är det mer effektivt att träna än att ta antidepressiv medicin – om man väljer rätt motion.
Kan fysisk aktivitet och träning användas för att både förebygga och motverka stressrelaterad ohälsa?
Det är utgångspunkten för Michail Tonkonogis och Helena Bellardinis nya bok Träna bort den stressrelaterade ohälsan.  Skriver GP.Se läs om hela studien och boken här.
I dag är det framför allt den psykiska och psykosociala stressen som ligger bakom den ökande ohälsan.
Orsaker till denna kan vara exempelvis arbete och privatekonomi. Stressrelaterad ohälsa som depression, utmattningssyndrom, ångestsjukdomar och sömnstörningar är nu den vanligaste orsaken till att människor hamnar utanför arbetsmarknaden i Sverige.

Den stressrelaterade ohälsan ökar även kraftigt globalt. Depression är i dag det andra största hälsoproblemet i världen, enligt WHO.

motion-hjalper-hjarnan-att-bli-mer-motstandskraftig-mot-stressFörfattarna skriver hur vi bör träna? Det optimala upplägget utifrån den vetenskapliga forskningen är en kombination av både konditionsträning och högintensiv styrketräning för de stora muskelgrupperna.
Det är bra att variera träningen. Intensiteten bör vara tillräckligt hög, motsvarande löpning, snabb gång i uppförsbackar, fotboll och liknande.
Däremot verkar det spela mindre roll hur ofta du tränar. Tre eller fem gånger per vecka tycks inte göra någon större skillnad.
Desto viktigare är träningsvolymen, där det bästa är tre pass styrketräning per vecka i kombination med 2,5 timmar konditionsträning.
Även österländska träningsformer, som yoga, kan vara effektiva mot stressrelaterade sjukdomar, enligt studier.

Fakta: Så påverkas kroppen

Vid fysisk träning:

  • Stresshormonet kortisol minskar.
  • Ändrade halter av signalsubstanser i hjärnan.
  • Bortrensning av stressrelaterade substanser från blodet.
  • Nybildning av nervceller i hjärnan.
  • Ökad halt av tillväxtfaktorer som stimulerar tillväxt och reparation av nervceller.
  • Ökad närvarokänsla.
  • Ökad känsla av kontroll.
  • Ökad upplevd självförmåga.
  • Flyttar fokus, bort från negativa tankar.

Vid långvarig stress:

  • Kroppens produktion av nedbrytande stresshormoner ökar.
  • Immunförsvaret försämras.
  • Blodtrycket höjs.
  • Kroppens resurser töms.
  • Livsviktiga vävnader i muskulatur och nervsystem börjar brytas ner.
  • Kroppen varnar med symptom som trötthet och energibrist.
  • Typ 2-diabetes, bukfetma, hjärt-kärlsjukdom, förändringar i bukspottkörteln, depression, ångest, sömnproblem.

(Källa: Träna bort den stressrelaterade ohälsan)