Fakta om ryggsmärta


Smärta i ländryggen är i studien ”The Global Burden of Health” (WHO) rankad som nummer ett av 291 sjukdomar och besvär, vad gäller flest dagar levda med nedsatt funktion (Hoy et al 2010). Smärta och besvär från ländryggen är också en av de vanligaste sökorsakerna inom vården. De flesta personer kommer någon gång under sitt liv att ha ont i ryggen och får också många gånger återkommande besvär. Många söker olika vårdgivare vid upprepade tillfällen under sin livstid för att få hjälp med sina ryggbesvär. Det är dock en mindre andel av alla personer med ländryggssmärta som utvecklar besvär med stark och ihållande smärta och nedsatt funktionsförmåga. 

Det finns idag ingen ”kur” som hjälper mot ryggsmärta men all evidens pekar mot att återgång i normal aktivitet, rörlighet och träning är det som hjälper bäst mot både återkommande och långvariga ryggbesvär. Att lära personer ta hand om sin rygg med träning och rörelser verkar också kunna minska framtida besök i vården. Under det senaste decenniet har det varit mycket fokus på vikten av specifik och integrerad muskelaktivitet runt bålen för att uppnå en god bålkontroll.

Stabiliseringsträning, träning av bålkontroll, funktionell träning och ”core” är begrepp som blivit välkända när det gäller både prevention, och rehabilitering av ryggbesvär såväl inom primärvård som inom idrottsmedicin och friskvård. Den typen av träning skiljer sig från generell träning eftersom den är mer specifikt syftar till att aktivera och träna den bålstabiliserande muskulaturen under rörelse.

Ungefär 60–65 % av populationen i Norden kommer att uppleva ländryggsbesvär under en 12-månaders period. I en arbetande population i Sverige var livsprevalensen rapporterad till 69 %, 12-månadersprevalensen är 47 % och de som har besvär just nu ca 18 %. Ryggsmärta går i de alla flesta fall över av sig själv på någon eller några veckor vilket kallas för naturalförlopp.

Vi naprapater försöker ge adekvat regim till patienter som för ryggsmärta. Det är för oss viktigt att ge personer med återkommande eller långvarig ryggsmärta redskap att själva ”ta hand om sin rygg” med hjälp av preventiva strategier som hållning och övningar.

  • Ryggsmärta är i de flesta fall inte farligt.
  • Rekommendationen är att vara aktiv och återgå till vanliga aktiviteter så fort som möjligt.
  • Ryggsmärta är ett återkommande problem för de allra flesta, med försämringar och förbättringar över livet.
  • Många söker vård vid upprepade tillfällen.
  • Det är mycket viktigt att finna sätt att behandla och rehabilitera ryggsmärta vilka är sekundärpreventiva i sin karaktär, d v s med syfte att förhindra återkommande och långvariga smärtperioder.

En person kan ha ”ont i ryggen” där man inte har hittat någon speciell orsak till ryggsmärtan på  röntgen eller undersökning med magnetkamera. Smärtan kan vara läges- eller belastningsrelaterad. Det kan vara problematiskt att stå länge, att gå långsamt, att resa sig från sittande till stående. Man kan också uppleva huggsmärtor i ryggen vid snabbare rörelser. Smärtan kan upplevas tvärs över ryggslutet, över ena skinkan eller i rygg, skinka och baksida lår.

Vi terapeuter observerar patienten och kan i sin undersökning uppmärksamma ogynnsam ergonomi, hållning eller rörelsemönster som t ex att ”stå och hänga i sin svank” eller att alltid i sittande sitta böjd i ryggen. Ett rörelsemönster kan ge eller underhålla en lägesutlöst smärta i ryggslutet. Genom att ständigt återgå i ett för ryggen belastande rörelsemönster så återkommer ständigt smärtproblematiken. Genom att förändra rörelsemönster kan personer med mekaniskt utlöst ryggsmärta minska både smärta och förbättra sin funktion.

Så har du ont i ryggen – ta reda på orsaken och gör något åt det. Sök hjälp