Är du osäker på vad Stötvåg är?


Stötvågsbehandling vid hälsporre utförs av Ortomeds fotspecialiserade sjukgymnasterUndrar du vad dess effekt är? Vad säger forskningen?  Stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter våra skador i muskelsenor och dess infästen mot skelettet. Behandlingen appliceras mot den lokala skadan. Till exempel vid hälsporre, hälseneinflammation, Schlatterknä, hopparknä, tennisarmbåge, benhinneinflammation, golfarmbåge, senskador i axeln (impingement), löparknä etc.

Metoden vi använder oss av vid stötvågsbehandling kallas för ”radial extracorporeal shock wave therapy” och förkortas rESWT. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden.

Stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens läkningssystem. 

  • Ökad blodgenomströmning
  • Ökad vävnadsåterbyggndad
  • Ökad cellmetabolisk aktivtet
  • Nedbrytning av fibrös vävnad
  • Smärtlindring

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa diagnos och lokalisering av vävnadsskadan. En god förmåga att diagnostisera och god anatomisk kunskap är en förutsättning för lyckad behandling.

En stötvågsbehandling tar ca 5 – 10 min. Behandlingen upprepas med 5-7 dagars mellanrum och totalt brukar 3-4 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställnade resultat.

Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling kan upplevas som något smärtsam. En del tycker att det gör ordentligt ont och en del upplever nästan ingen smärta alls. Behandlingssmärtan är upphör så fort behandlingen är klar.

Att tänka på innan behandling: Man bör inte fått kortisoninjektion närmsta veckorna före behandlingsomgången och man bör inte behandlas med antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicinering av hög dos under behandlingsserien. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.

Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.

Läs mer om vad forskningen kommit fram till här.

Källa: Ortomed.se