Andning


Andning är inte bara för syre; Det är nu kopplat till hjärnans funktion och beteende. Visste du det? Och att andas kan också krävas träning. För vår andning kan påverka mycket mer än vi kanske tror. 

Northwestern Medicine forskare har upptäckt för första gången att rytmen av andning skapar elektrisk aktivitet i den mänskliga hjärnan som förbättrar känslomässiga bedömningar och minnesåterkallelse.

Dessa effekter på beteendet beror kritiskt på om du andas in eller andas ut och om du andas genom näsan eller munnen.

I studien kunde individerna identifiera ett ansikte snabbare om de såg på ansiktet när de andades in jämfört med att andas ut. Individer var också mer benägna att komma ihåg ett föremål om de stötte på det på det inandetaget än utandetaget. Effekten försvann om andningen var genom munnen.

”En av de viktigaste resultaten i denna studie är att det finns en dramatisk skillnad i hjärnaktivitet i amygdala och hippocampus vid inandning jämfört med utandning”, säger lead författare Christina Zelano, assistent professor i neurologi vid Northwestern University Feinberg School of Medicine. ”När du andas in upptäckte vi att du stimulerar neuroner i olfaktorisk cortex, amygdala och hippocampus, över hela det limbiska systemet.”

Forskare upptäckte först dessa skillnader i hjärnaktivitet medan de studerade sju patienter med epilepsi som var planerade för hjärnkirurgi. De inspelade elektriska signalerna visade att hjärnaktiviteten fluktuerade med andning. Verksamheten sker i hjärnområden där känslor, minne och dofter behandlas.

Denna upptäckt ledde till att forskare studerade kognitiva funktioner som är associerade med dessa hjärnområden – särskilt rädsla och minne – också dessa kan påverkas av andning!

Så mycket man har kvar att upptäcka! Det är fantastiskt. Så när du andas och hur påverkar inte bara muskelspänningar och syresättning utan även ditt minne och dina reaktioner.