Uthållighetsträning


bikelife-playlistUthållighetsträning påverkar aktiviteten hos tusentals gener och ger upphov till en mångfald av förändrade DNA-kopior, RNA. Det visar en studie från Karolinska Institutet som också nyanserar bilden av det så kallade muskelminnet vid upprepad träning.

Studien är publicerad i tidskriften PLOS Genetics. Läs mer här.

 

Regelbunden uthållighetsträning har mycket god effekt på hälsa och välbefinnande. Uthållighetsträning kan till exempel användas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och övervikt. Det är inte känt exakt hur träning leder till dessa positiva fysiska effekter, men förändringar i muskelns genaktivitet tros spela en stor roll.
Forskare vid Karolinska Institutet har nu studerat genaktiviteten närmare genom att kartlägga genernas molekylära kopior, RNA, i muskelprov. Forskarna kunde identifiera cirka 3400 RNA-varianter, kopplade till cirka 2600 gener, som förändras i samband med träning. I några fall ökade en och samma gen produktionen av vissa RNA-varianter och minskade produktionen av andra RNA-varianter. Enligt forskarna kan det innebära att gener kan få en förändrad funktion till följd av träning, och till exempel börja främja produktion av vissa proteiner snarare än andra.

Uthållighetsträning förbättrar din kondition och en upplevd förbättrad hälsa. Uthållighetsträning representerar våra förfäders behov av att förflytta sig över större ytor. Regelbunden konditionsträning oavsett kostvanor förbättrar fettförbränningen och konditionen.